Zwavel: Scheikundig element S

Schemie > Periodiek systeem > Zwavel ( S )

Benaming van Zwavel in het Engels is Sulfur en in het Duits Schwefel (Sulfur).

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 16
 • Massa: 32,065
 • Dichtheid: 2,07
 • Smeltpunt: 113
 • Kookpunt: 445
 • Atoomstraal: 109
 • Elektronegativiteit: 2,58
 • Vanderwaalstraal: 185
 • Covalente straal: 104
 • Ionstraal: 10,36
 • Ionisatiepotentiaal: 103.600
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: 0.710 orthorhombisch
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.00269
 • Verdampingswarmte: 10.5
 • uitzettingscoefficient: 64, 70
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 5.0*10-24
 • Ionisatie-energie: 10,36

Jaar van ontdekking: antiek

Door