Scheikundig element Sb – Antimoon

Chemie > Periodiek systeem > Antimoon ( Sb )

Benaming van Antimoon in het Engels is Antimony en in het Duits Antimon (Stibium).

Elementgroep Metalloiden (15)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 51
 • Massa: 121,76
 • Dichtheid: 6,68
 • Smeltpunt: 630
 • Kookpunt: 1750
 • Atoomstraal: 153
 • Elektronegativiteit: 2,05
 • Vanderwaalstraal: 220
 • Covalente straal: 141
 • Ionstraal: 8,6084
 • Ionisatiepotentiaal: 86.084
 • Uittreedarbeid: 4.1
 • Soortelijke warmte: 0.207
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.243
 • Verdampingswarmte: 77.14
 • uitzettingscoefficient: 8.4-11; 9.0, 10.9, 11.0
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0288
 • Ionisatie-energie: 8,6084

Jaar van ontdekking: antiek

Door