Strontium: Scheikundig element Sr

Schemie > Periodiek systeem > Strontium ( Sr )

Benaming van Strontium in het Engels is Strontium en in het Duits Strontium.

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 38
 • Massa: 87,62
 • Dichtheid: 2,54
 • Smeltpunt: 769
 • Kookpunt: 1384
 • Atoomstraal: 245
 • Elektronegativiteit: 0,95
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 192
 • Ionstraal: 5,6949
 • Ionisatiepotentiaal: 56.949
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: 0.301
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.353
 • Verdampingswarmte: 144
 • uitzettingscoëfficiënt: 20, 22.5
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0762
 • Ionisatie-energie: 5,6949

Jaar van ontdekking: 1790

Door