Titanium: Scheikundig element Ti

Schemie > Periodiek systeem > Titanium ( Ti )

Benaming van Titanium in het Engels is Titanium en in het Duits Titan.

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 22
 • Massa: 47,867
 • Dichtheid: 4,54
 • Smeltpunt: 1660
 • Kookpunt: 3287
 • Atoomstraal: 200
 • Elektronegativiteit: 1,54
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 132
 • Ionstraal: 6,8281
 • Ionisatiepotentiaal: 68.281
 • Uittreedarbeid: 4.1
 • Soortelijke warmte: 0.523
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.219
 • Verdampingswarmte: 421
 • uitzettingscoefficient: 7.6-11 (a-Ti), 7.7-10 (aá-Ti), 7.1-9.7 (á-Ti), typ. 8.4-8.6
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0234
 • Ionisatie-energie: 6,8281

Jaar van ontdekking: 1791

Door