Seismologie en aardbevingen

Aardwetenschappen > Seismologie

Nieuw: speciale pagina over de San Andreasbreuk

De seismologie onderzoekt en beschrijft aardbevingen, hoe die ontstaan, hoe ze zich verspreiden en de gevolgen door o.a. breuklijnen in de aardkorst te onderzoeken. Er bestaan drie soorten breuklijnen:

  • Opschuivende breuk
  • Afschuivende breuk
  • Zijschuivende breuk of  transversale breuklijn

Aardbevingen ontstaan echter niet allee door het verschuiven van continenten. Aardbevingen of verschuivingen kunnen ontstaan dor weersinvloeden, maar ook door het handelen van mensen, zoals gaswinning.

De bewegingen die in de aardkorst plaatsvinden kunnen worden gemeten met een seismograaf. Dit apparaat meet trillingen in de aardkorst en is zo nauwkeurig dat het de plaats en de kracht van een aardbeving aan de andere kant van de aarde kan registreren. Seismologen gebruiken verschillende gevoelige apparaten om aardbevingen te volgen. Zo hopen ze grote aardbevingen te voorspellen.

  • Toename en plotselinge afname van voorschokken
  • Veranderingen in de kwaliteit en druk van het grondwater
  • Veranderingen in het magnetische veld rond de breuklijn
  • Opbouwende spanning tussen gesteentelagen

Aardbevingen in zee noemt men zeebeving. De oorzaak hiervan is het zelfde als bij een aardbeving. Maar bij een zeebeving kan een vloedgolf ontstaan. Zo´n vloedgolf noemt men een Tsunami.

De trillingen in de aarde meten we met de schaal van Richter.

Aardbevingen

Andere seismische verschijnselen

Seismologie en aardbevingen