Soorten natuurlijke stenen

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen

Natuurlijk gesteente ontstaat op een natuurlijke wijze. Er bestaan duizenden soorten en ze zijn vaak door een miljoenen jaren lang geologisch proces gevormd. Andere geologische processen zorgen er vervolgens voor dat deze stenen worden verplaatst.Elke steensoort heeft zijn eigen specifieke chemische samenstelling. Aan de hand van die samenstelling kan bepaald worden hoe, wanneer  en waar het gesteente is gevormd.

Ontstaanswijze

Natuurlijk gevormde stenen kunnen we globaal verdelen in drie soorten, gebaseerd op de wijze van ontstaan.

Edelstenen

Edelstenen zijn stenen die behalve erg hard en zeldzaam ook erg mooi zijn. Ze hebben een speciale kleur en als ze geslepen zijn glanzen ze. Edelstenen zijn sinds mensenheugenis in gebruik als sieraad, maar  sommige edelstenen zouden een helend of genezend vermogen hebben. Edelstenen kunnen zowel een organische als anorganische samenstelling hebben. Meer over edelstenen

  • Organisch: het gefossiliseerde gestolde hars van een boom (barnsteen of amber)
  • Anorganisch: samengeperste koolstof  (diamant)