Sterrenstelsel

Een sterrenstelsel is een verzameling van sterren die als groep bij elkaar blijven in de ruimte door de onderlinge aantrekkingskracht.

Er zijn verschillende soorten sterrenstelsels

  • Elliptisch sterrenstelsel (aangeduid met een E)
  • Spiraalvormig sterrenstelsel
    • Spiraalvormig (aangeduid met een S)
    • Balkspiraalvormig (aangeduid met BS)
  • Onregelmatig sterrenstelsel (aangeduid met I)

De wetenschapper Edwin Hubble heeft een onderverdeling aangebracht in de verschillende soorten sterrenstelsels. Zo is er bijvoorbeeld in het elliptisch stelsel sprake van variaties Eo tot E7 (van bolvormig tot langgerekt)

De Melkweg is de naam voor het sterrenstelsel waarin onze planeet zich bevind. De naam is afkomstig van de oude Grieken die ‘s nachts naar de hemel keken en een streep van sterren zagen die samen een soort witte melkachtige verschijning aan de hemel gaven.