Stollingsgesteenten

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen > Stollingsgesteenten

Stollingsgesteenten zijn  ontstaan door het stollen van magma of lava.

Dieptegesteente

Magma is gesmolten gesteente onder de aardmantel. Normaal krijgt het hier niet de kans om te stollen, maar waar continenten elkaar raken kan het wel voorkomen. We noemen dit ook wel magmatisch gesteente.

Uitvloeiingsgesteente

Magma dat het aardoppervlak bereikt noemen we lava. Gesteente dat gevormd is door het stollen van lava kunnen we ook wel vulkanisch gesteente noemen. We noemen het ook wel extrusief gesteente.


Eén reactie

Laat een bericht achter Reactie annuleren