Taxonomische indeling van het leven op aarde

Door de jaren heen zijn er diverse studies geweest naar de taxonomische indeling van het leven op aarde. De een gebaseerd op uiterlijke kenmerken, de andere op leefomstandigheden en weer een ander op genetische overeenkomsten.
Hieronder bespreken we de taxonomische indelingen die er zijn of geweest zijn.

  • Leven op aarde volgens de indeling van Cavalier-Smith (1998)