topografie

Geografie >  Topografie

Lees ook: soorten kaartentopografische kaarten en hoe moet je kaart lezen?

Topografie beschrijft de ligging van elementen. Zo kun je spreken van de topografie van het menselijk lichaam, waarbij je beschrijft waar alle organen liggen. Bij de geografie beschrijft de topograaf de ligging van landschapselementen in het landschap. Dat doet hij of zij door een kaart te tekenen. Op deze kaart worden de elementen die voor de geograaf van belang zijn op de juiste plaats op de kaart ingetekend.  Als ondergrond voor het maken van een kaart gebruikt men tegenwoordig vaak luchtfoto’s of satelliet foto’s. Door deze foto over te tekenen, bepaalde elementen te vereenvoudigen en andere weg te laten krijg je een Topografische kaart.

Toepassing van kaarten

Hieronder staat een kleine greep uit de dingen die je met een kaart kan doen.

Het vinden van de weg

Al duizenden jaren worden landkaarten gemaakt. De meest bekende toepassing is het vinden van de weg van en naar een bepaalde plaats. De naam van de kaart zegt vaak ook iets over waarvoor de kaart dient. Een schatkaart bijvoorbeeld is bedoeld om een schat terug te vinden. Een stadsplattegrond is ook een kaart. Daarop staan alle wegen en belangrijke gebouwen zodat je in die stad de weg kan vinden. De oudste kaart van Nederland is gemaakt in 1556.  Hierop staan onder andere de belangrijkste rivieren, heuvels en steden met natuurlijk hun namen.

Geschiedenis

Een andere toepassing van landkaarten is om de geschiedenis van een plek beter te leren kennen. Je kunt op een moderne kaart plaatsen aangeven waar vroeger wegen liepen, hoe de rivier zich vroeger door het landschap baande en hoe een stad er lang geleden uitzag. Een kaart van een plek zoals die er vroeger uitzag is een historische kaart.

Delfstoffen winning

Aan de hand van een geologische kaart kunnen mensen delfstoffen vinden. Op de kaart kunnen gegevens staan over de diepte van steenkool, zodat deze makkelijker gedolven kan worden. Maar geologische kaarten zijn ook heel belangrijk om te voorspellen waar en wanneer een vulkaan uitbarst of een aardbeving gaat plaatsvinden.

Communicatie

Op een kaart kun je bepaalde elementen benadrukken of juist weg laten. Op die manier kun je bijvoorbeeld in een oogopslag duidelijk maken waar de vier steden van Nederland liggen. De rest laat de cartograaf dan weg. De cartograaf kan echter ook een kaart maken van een gebied zoals het er in de toekomst uit zou kunnen zien. GEOlution doet dat vaker om de gevolgen van bepaalde menselijke ingrepen duidelijker te maken. Dergelijke kaarten zijn natuurlijk verzonnen en horen eigenlijk thuis bij geofictie. Je kunt ze ook ‘impressie’ noemen: een voorstelling van de toekomst. Reclamebureaus maken veelvuldig gebruik van de landkaart als communicatie middel. Zo kun je op een kaartje alle vestigingen van een winkelketen laten zien zodat de klant je sneller weet te vinden.