Preventief enten i.v.m. vogelgriep

Overzicht van uitbraken > Vogelgriep > Maatregelen > Preventief enten i.v.m. vogelgriep

NVD dierentuinen willen preventief enten tegen vogelpest

12-12-05 – De 15 dierentuinen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) willen de voor aviaire influenza gevoelige vogels in hun collecties preventief vaccineren. De leden hebben een verzoek hiertoe, samen met een voor iedere dierentuin specifiek vaccinatieplan, ingediend bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

De NVD dierentuinen hebben besloten om een verzoek tot preventief enten in te dienen bij de VWA, ondanks dat er op dit moment geen sprake is van een accute dreiging voor de dierentuincollecties. Het besluit om te enten is derhalve puur als voorzorgsmaatregel genomen.

Het risico dat de leden, bij een eventuele toekomstige uitbraak van vogelpest op Nederlandse bodem, hun waardevolle collecties zouden kunnen verliezen speelt een belangrijke rol bij de tot standkoming van het besluit. Het afschermen of ophokken van de vogels, waarbij contact met wilde vogels wordt vermeden is vanuit dierenwelzijn vaak geen alternatief. De kans dat uit Afrika terugkerende trekvogels het virus vanaf eind februari 2006 meebrengen naar Nederland wordt als reëel beschouwd. Daarom is het vaccinatiebeleid van de dierentuinen erop gericht dat de vogels vóór die tijd voldoende immuniteit kunnen opbouwen door vaccinatie.

Dierentuinen mogen hun vogels, die gevoelig zijn voor vogelgriep en die niet bedoeld zijn voor de productie van dierlijke producten sinds 21 november vaccineren. Er kan tot vaccinatie worden overgegaan als de VWA het door de individuele dierentuinen ingediende vaccinatieplan heeft goedgekeurd.

De mogelijkheid om te kunnen vaccineren is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van het Ministerie van LNV en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Dankzij de gezamenlijk gevoerde lobby heeft de Europese Unie op vrijdag 11 november 2005 definitief toestemming gegeven voor de preventieve vaccinatie van vogels in de Nederlandse dierentuinen.

Brussel akkoord met vaccinatieplan voor dierentuinen

11 november 2005 – Vandaag is het plan van aanpak om AI-gevoelige dieren (dieren die gevoelig zijn voor vogelgriep) te vaccineren in Dierentuinen door Brussel akkoord bevonden. Dierentuinen kunnen binnenkort beginnen met vaccineren. Op 20 oktober heeft de Europese Commissie toestemming gegeven voor het preventief vaccineren van dierentuindieren tegen vogelgriep. De Europese Commissie stelde hierbij de voorwaarde dat een vaccinatieprogramma moest worden overlegd. Het vaccinatieprogramma is in overleg met de dierentuinorganisaties geschreven. Dit vaccinatieplan is vandaag goedgekeurd.

De Europese commissie heeft overigens aangegeven dat vaccinatie slechts een van de mogelijke maatregelen is die dierentuinen moeten nemen. Dit betekent dat dierentuinen in de hoog risico gebieden, buiten de bebouwde kom, de AI- gevoelige dieren moeten worden afgeschermd, of worden gevaccineerd. Hiermee komen de dierentuinen, los van de mogelijkheid tot vaccinatie, te vallen onder het regime dat ook geldt voor de hobbydierhouders.
Dierentuinen buiten de hoog- risicogebieden en/of binnen de bebouwde kom zijn niet verplicht hun dieren af te schermen, zij mogen ze echter wel vaccineren.

Gaia-park wil vogels preventief inenten

Bron: www.l1.nl

Dierentuin Gaia in Kerkrade wil zo snel mogelijk beginnen met het preventief inenten van zijn vogels. Het dierenpark heeft daarvoor toestemming gekregen van het ministerie van landbouw.

Zodra het vaccin binnen is, wordt met de inenting begonnen. Het park heeft zo’n 100 vogels. Maar alleen de vogels die ook buiten overwinteren worden ingeënt. De tropische vogels verhuizen binnenkort vanwege de kou toch al naar binnen.
Het Kasteelpark in Born heeft ook toestemming om zijn vogels in te enten. Maar het park overlegt nog met zijn dierenartsen of dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Themapark Mondo Verde in Landgraaf mag zijn vogels vooralsnog niet preventief inenten tegen de vogelgriep. Het ministerie van Landbouw heeft die toestemming alleen gegeven aan dierentuinen, en daar valt Mondo Verde niet onder. Volgens een woordvoerder is het park er wel alles aan gelegen om de kostbare vogels te beschermen tegen het virus. Zodra de ziekte bijvoorbeeld in Duitsland opduikt, wil het park het liefst vaccineren. Monde Verde heeft vogels in een kas, maar ook een grote volière in de open lucht. Daar zit alleen een net overheen.