Vogelgriep persbericht van 17-12-2007

Overzicht van uitbraken > Vogelgriep > Maatregelen > Persbericht17-12-2007

Afgelopen zaterdag is in Duitsland een uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Minister Verburg van LNV heeft bekendgemaakt dat per direct transportauto’s waarmee in Duitsland levend pluimvee of broedeieren zijn vervoerd onmiddellijk na terugkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting moeten ondergaan.

Het vogelgriepvirus H5N1 is op 15 december jongstleden opgedoken bij een hobbydierhouder in Großwoltersdorf in de Duitse deelstaat Brandenburg . De autoriteiten in de deelstaat hebben alle noodzakelijke maatregelen genomen die volgens de EU verplicht zijn. De belangrijkste maatregelen zijn het inlichten van de Europese Commissie (EC) en andere EU-lidstaten, het ruimen van besmette dieren, het instellen van een beschermingsgebied van drie kilometer en een toezichtgebied van tien kilometer. Daarnaast zijn beperkingen gesteld aan de handel in pluimvee(producten) uit de getroffen lidstaat en dienen andere lidstaten bioveiligheidsmaatregelen te nemen.

In Nederland geldt daarnaast altijd direct dat transportauto’s die in het getroffen land levend pluimvee of broedeieren hebben vervoerd onmiddellijk na terugkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting moeten ondergaan. Ook maakt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een risicoanalyse. Voor zover nu bekend is, zijn er de afgelopen zes weken geen risicotransporten geweest tussen het getroffen gebied in Duitsland en Nederland.

De afgelopen weken zijn er meerdere uitbraken van vogelgriep geweest in Europese lidstaten (Verenigd Koninkrijk, Polen, Roemenië). Daarom is er donderdag 13 december een bijeenkomst geweest tussen vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en de (hobby)pluimveesector. Daarin is nog eens toegelicht wat er al aan preventie wordt gedaan (uitgebreide monitoring, hygiëne) en welke maatregelen er, naast de dubbele reiniging en ontsmetting, van kracht zijn bij een uitbraak van vogelgriep in een van de lidstaten:

  • pluimvee moet afgeschermd worden gevoerd;
  • klinische verschijnselen (zoals bijvoorbeeld verhoogde uitval) en verminderde voer- en waterinname moeten worden gemeld aan het AID-meldnummer (045 54 66 230) of een dierenarts, in het kader van het zogenoemde early warning-systeem.

Naast deze verplichte maatregelen kan een dierhouder zelf ook maatregelen nemen om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te houden:

  • handhaaf op het bedrijf een strak hygiëneprotocol;
  • bewaar voer en stro niet in de open lucht;
  • mensen kunnen hun dieren beschermen door ze te laten vaccineren.

Overigens doet ook de overheid het nodige naast de verplichte acties. Zo wordt momenteel bekeken of de monitoring van wilde vogels kan worden uitgebreid. Eventueel kunnen ook andere soorten in de monitoring worden opgenomen. Nederland heeft de Europese Unie gevraagd om een gezamenlijke epidemiologische analyse van de situatie in de getroffen lidstaten. Daarnaast is aan de organisaties voor hobbydierhouders gevraagd om het belang en de inhoud van hun eigen hygiëneprotocollen nog eens onder de aandacht van hun leden te brengen.

Er waren recent diverse uitbraken van vogelgriep in Polen. Daarnaast wordt verwacht dat veel in Nederland wonende Polen de kerstperiode in Polen willen doorbrengen. Het ministerie heeft daarom deze reizigers gevraagd er alert op te zijn dat ze geen vogelgriepbesmetting of besmette producten mee terug naar Nederland nemen.