Maatregelen vogelgriep

Overzicht van uitbraken > Vogelgriep > Maatregelen

Om de verspreiding van de vogelgriep te beteugelen worden meerdere maatregelen genomen.Enkele daarvan staan hieronder beschreven.

 • Het ruimen van dieren
 • Het geven van bepaalde reisadviezen
 • Ophokplicht en afschermplicht
 • Vaccinatie
 • Quarantaine

Quarantaine

Mensen die uit het buitenland komen en ziekteverschijnselen hebben die duiden op vogelgriep worden in quarantaine geplaatst.

Vaccinatie

Op 22 februari 2006 gaf de Europese Unie toestemming op vogels preventief in te enten om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen.

Preventief ruimen

Als op een pluimveehouderij vogelgriep is bevestigd kunnen de dieren preventief worden geruimd. De bedoeling hiervan is dat de ziekte zich niet verder kan verspreiden. Dit is voor de betrokken bedrijf eigenaren en andere direct betrokkenen een zeer emotionele ervaring. (foto boven)

Ophokplicht en afschermplicht

Vanaf 22 augustus 2005 werd in Nederland de afschermplicht voor pluimvee van kracht. later werd de ophokplicht weer afgeschaft maar op 20 februari werd dit alsnog ingesteld. Vogelhouders kregen echter het advies om niet tot die dag te wachten.

De afscherming kan de vorm hebben van een afdak boven de uitloop, afgedicht aan de zijkanten met gaas of netten. Ook konden de dieren in hun hok gehouden worden. De afschermplicht gold alleen buiten de bebouwde kom.

Reisadvies

Na de uitbraak van vogelgriep in 2007 in het Duitse Großwoltersdorf  werd er een reisadvies uitgegeven.  Lees het hele persbericht

 • Het is verboden vogels mee terug te nemen.
 • Het is verboden dierlijke producten (eieren, vlees, kaas en melk, maar ook huiden en jachttrofeeën) mee terug te nemen.
 • Ga op uw vakantiebestemming niet naar markten waar watervogels en pluimvee worden verhandeld.
 • Vermijd zo veel mogelijk direct contact met levende watervogels en pluimvee.
 • Was veelvuldig uw handen als u zelf watervogels en/of kippenvlees bereidt.
 • Eet alleen goed gegaarde watervogels en kippenvlees (minimaal 70 graden), ook in restaurants.
 • Vogeluitwerpselen vormen ook een bron van besmetting; vermijd daarom zoveel mogelijk contact daarmee.
 • Indien u griepachtige verschijnselen heeft na contact te hebben gehad met pluimvee, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een arts.