Vulkaan Augustine

Aardwetenschappen > Vulkanologie > Augustine

Augustine

14-01-06 | Na een diepe slaap van 20 jaar is de slechts 1240 meter hoge vulkaan Augustine in Alaska weer actief geworden. Vanaf half december 2006 is het aantal aardschokken rond het eiland sterk toegenomen. Er vinden kleine uitbarstingen plaats en de vulkaan spuwt as en stoom uit. Voor de stad in de omgeving geldt de hoogste alarmfase rood. Vulkanen ontstaan door het verschuiven van de tektonische platen, ook wel continenten genoemd. Doordat de platen bewegen ontstaan er plekken in waarin magma door de aardkorst omhoog komt.
[Meer over vulkanen]

Kaart van de vulkaan

Aardschokken

Sinds half december 2005 zijn er tien keer zoveel aardschokken als daarvoor. Op de infrarood opname hiernaast zie je dat de wand van de vulkaan warm is. Vanuit de krater komt lava en as. De overheden waarschuwen omwonenden voor giftige dampen. In 1986 waren er ook kleine erupties. Op basis van die gegevens verwachten vulkanologen dat de huidige situatie enkele weken tot een maand kan duren. Het aantal aardschokken nam na 10 januari weer af.

Vulkaan Augustine