Zika virus

Taxonomie

  • Flaviviridae
    • Flavivirus
      • Zika virus

Nederlandse Naam: Zika virus (ZIKV)

Voorkomen Latijns en Zuid-Amerika, maar men verwacht dat het zich gaat verspreiden naar Noord-Amerika aangezien de muskiet ook daar voorkomt!

Veroorzaker Aedes-muskiet

Besmettingsgevaar Het zikavirus wordt overgebracht van mens op mens door een beet van een geïnfecteerde Aedes-muskiet. Er bestaat het vermoeden dat de ziekte ook overdraagbaar is via seksueel contact.

Symptomen koorts, gewrichtsklachten en huiduitslag. Bij zwangere vrouwen bestaat het vermoeden dat het virus de groei van de hersenen van het ongeboren kind afremt, hier wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan. Opvallend is wel dat er ineens veel kinderen met afwijkende hoofden geboren worden.

Behandelwijze Bij volwassenen verdwijnen de klachten na ongeveer een week. Voor zwangere vrouwen hoopt men tegen het eind van 2016 een vaccin te hebben.

Verspreiding voorkomen Aangezien het door muskieten verspreid wordt is het van belang om er voor te zorgen dat je niet gebeten kunt worden. Insectenwerende middelen gebruiken, lange mouwen dragen en slapen onder een muskietennet. En natuurlijk het gebruiken van condooms.

 

Zika virus