Als de herder dwaalt dolen de schapen.

Als de leiding niet deugd weten de ondergeschikten niet wat ze moeten doen.