Als de koekoek zwijgt dan hoort men de leeuwerik.

Als de dwazen hun woord hebben gedaan dan komt vaak een verstandig mens pas aan het