Als de koster en de pastoor kijven komt het al uit.

Als twee medeplichtigen met elkaar ruzieën hoor je de details van hun misdaden.