Als het getij verloopt verzet men de bakens.

Als de omstandigheden veranderen moet je de voorgenomen maatregelen aanpassen.