Als kinderen hun zin krijgen schrijen ze niet.

Geef hem dat maar dan ben je van dat gezeur af.

Als kinderen hun zin krijgen schrijen ze niet.