Armoede is luiheidsloon.

Als je niet wilt werken word je op den duur arm.

Armoede is luiheidsloon.