Berouw komt na de zonde.

Je krijgt altijd te laat spijt van een verkeerde daad.