Berouw komt steeds te laat.

Als je van een verkeerde daad spijt hebt is het leed al geschied.