Bij hem is Parijs wel een mis waard.

Hij wijzigt zijn standpunt als hem dat goed uitkomt.

Bij hem is Parijs wel een mis waard.