Bij iemand in het gevlij komen.

Iemands sympathie winnen door met hem aan te pappen.