Buig het rijsje als het nog jong is.

Als een kind jong is dan kun je het nog leren luisteren; begin je hiermee te laat dan heeft het