Daar het stil is is het goed haver zaaien.

Er valt een stilte in een gezelschap.

Daar het stil is is het goed haver zaaien.