Dat heeft zijn zeet gekregen.

Dat is gebruik geworden.