Dat is een gelegen kerkgang.

Dat is een behoorlijke afstand.

Dat is een gelegen kerkgang.