Dat is een zingende mis met een staartje.

Dat duurt behoorlijk lang.