Dat is hem niet met de Oostenwind aangewaaid.

Daar heeft hij hard voor moeten werken of studeren.