Dat is iets van zijn gading.

Dat is iets dat hij gebruiken kan.