Dat is lang op til geweest.

Daar is lang over gesproken.