Dat kent hij van buiten als zijn vaderons.

Daar weet hij alles van.