Dat moet men van de daken prediken.

Dat moet je promoten.