Dat was een benauwd halfelfje.

Dat was een angstig moment.