Dat zijn twaalf eieren en dertien kuikens.

Dat is een onverwacht gelukje.