Dat zou men hem niet aanzeggen.

Dat had men van hem niet verwacht.