De aftocht blazen.

Zich terugtrekken uit een moeilijke situatie.