De bajonet afslaan.

Zich gewonnen geven.

De bajonet afslaan.