De bakermat van onze beschaving.

De oorsprong van de beschaving.

De bakermat van onze beschaving.