De bovenwereld.

De mensen die in goed aanzien staan.

De bovenwereld.