De credits voor iets ontvangen.

De waardering voor iets ontvangen.