De dammen en dijken zijn doorgebroken.

Er is niets meer aan te doen.

De dammen en dijken zijn doorgebroken.