De dorsende os zult gij niet muilbanden.

Je moet je arbeiders goed behandelen.