De duif komt met de olijftak des vredes.

De oorlog is voorbij.