De Duivel is zo zwart niet als men hem schildert.

Iemand waarover men kwaad spreekt heeft vaak ook goede onbelichte kanten.