De fiolen van toorn over iemand uitstorten.

Iemand hevige verwijten maken.