De Gordiaanse knoop.

Een niet op te lossen probleem.