De grond brandt hem onder de voeten.

Hij voelt zich daar niet prettig.